هنرسفال نقش برجسته در خدمت تاریخ روایی دزفول
هنرسفال نقش برجسته در خدمت تاریخ روایی دزفول
شهر دزفول از جمله شهرهای است که نقطه عطفی از تاریخ ایران را هویت بخشیده است. شهری که اولین دانشگاه علمی بشر با بارزترین علومی که تمام تاریخ انسان را تحت تاثیر قرار داده است، آغازگر دورانی بوده که به دنبال آن تاریخی رقم خورده است و در نتیجه، این شهر را با عناوینی چون شهر صنعتگران، شهر آجر، شهر آسیابهای آبی، شهر فناوری‌های کشاورزی، شهر قمشها و بسیاری موارد دیگر معروف کرده است.

یعقوب لیث به گزارش صبح ملت نیوز ، شهر دزفول از جمله شهرهای است که نقطه عطفی از تاریخ ایران را هویت بخشیده است. شهری که اولین دانشگاه علمی بشر با بارزترین علومی که تمام تاریخ انسان را تحت تاثیر قرار داده است، آغازگر دورانی بوده که به دنبال آن تاریخی رقم خورده است و در نتیجه، این شهر را با عناوینی چون شهر صنعتگران، شهر آجر، شهر آسیابهای آبی، شهر فناوری‌های کشاورزی، شهر قمشها و بسیاری موارد دیگر معروف کرده است.

اثر هنری با عنوان تاریخ روایی دزفول، در حقیقت حجمی از داده‌های ارزشمند از فرهنگ و هویت شهر دزفول را تجسم بخشیده است. در این اثر برای اولین بار در کشور، تاریخ یک شهر با مضمون روایتگری، طراحی و اجرا شده است.

پژوهش و تحقیقات تاریخی، طراحی و در نهایت اجرای آن با متریال سفال نقش برجسته در طول حدود ۵ سال، توسط هنرمندان دزفول به سرپرستی محسن شابادی به ثمر رسیده و در محل مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول نصب شده است.
ابعاد اثر حدود ۱۵۰ متر مربع به طول ۷۰ متر در مسیر زیرزمین به سمت موزه جنگ میباشد که به سفارش بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس انجام شده است.
این اثر نقش برجسته در ابتدا، تاریخ دزفول در هاله‌ای از ابر با ققنوسهایی که در فرهنگ ایران نمادی از شاهدان تاریخ هستند آغاز میشود. در حقیقت تاریخ دزفول با نقطه عطف خود، که همان چندی شاپور و اولین دانشگاه تاریخ بشر است آغاز میشود. تصاویر مانی پیامبر، دانشمندان پزشک و نجوم، آغازگر تاریخ روایی دزفول در این اثر میباشد.

ورود اسلام، یعقوب لیس، مفاخر تاریخی و رخدادهای تاثیر گذار بر فرهنگ، مشاغل، آداب و رسوم، صنایع فرهنگی، و بسیاری از وقایع مهم تاریخ، بصورت نقش برجسته سفال تجسم یافته‌اند و در نهایت در انتهای مسیر با صحنه‌هایی از جنگ تحمیلی به پایان میرسد.
در این اثر فاخر و هویت بخش وقایع و رخدادهای مهم تاریخی شهر دزفول با رعایت دوره‌های زمانی بصورت روایتگری ( داستانی) اجرا شده تا هم  میراث گذشتگان برای هویت شهروندان دزفول باشد و هم میراثی از هنرمندان این شهر برای آیندگان باشد.

هنرمندان این اثر آقایان امین مهرآفرین، منصور ماندنی زاده، محمد یوسفی و خانم اعظم وادی زاده نقش آفرینی کرده‌اند.
آقای محسن شابادی مدیر اجرایی پروژه، این اثر را ارمغانی برای آیندگان میداند. او معتقد است گذشتگان برای ما افتخارات، هویت و فرهنگ آفریده‌اند؛ اما ما نتوانسته‌ایم  برای آیندگان آنگونه که شایسته باشد، هویت و افتخاراتی از خود به میراث بگذاریم.

خبرنگار نسرین جلودار-

  • نویسنده : محمد رشیدپور
  • منبع خبر : صبح ملت نیوز