پنج شنبه, ۳ خرداد , ۱۴۰۳
هنرسفال نقش برجسته در خدمت تاریخ روایی دزفول ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
هنرسفال نقش برجسته در خدمت تاریخ روایی دزفول

هنرسفال نقش برجسته در خدمت تاریخ روایی دزفول

شهر دزفول از جمله شهرهای است که نقطه عطفی از تاریخ ایران را هویت بخشیده است. شهری که اولین دانشگاه علمی بشر با بارزترین علومی که تمام تاریخ انسان را تحت تاثیر قرار داده است، آغازگر دورانی بوده که به دنبال آن تاریخی رقم خورده است و در نتیجه، این شهر را با عناوینی چون شهر صنعتگران، شهر آجر، شهر آسیابهای آبی، شهر فناوری‌های کشاورزی، شهر قمشها و بسیاری موارد دیگر معروف کرده است.