گزارشی از کهنسال ترین درخت شاه توت ایران (و جهان)
گزارشی از کهنسال ترین درخت شاه توت ایران (و جهان)

به گزارش کلام قلم، “درخت شاه توت کهنسال روستای اقر علیا” از نظر سن، شاخه بندی، قطر تنه، ترکیب کلی درخت و نیز باردهی و قدرت باروری کامل از برجسته ترین درختان شاه توت کشور و احتمالا دنیا است که آن را از نظر مطالعات ژنتیکی نیز حایز اهمیت ساخته است.این درخت کهنسال شاه توت […]

به گزارش کلام قلم، “درخت شاه توت کهنسال روستای اقر علیا” از نظر سن، شاخه بندی، قطر تنه، ترکیب کلی درخت و نیز باردهی و قدرت باروری کامل از برجسته ترین درختان شاه توت کشور و احتمالا دنیا است که آن را از نظر مطالعات ژنتیکی نیز حایز اهمیت ساخته است.این درخت کهنسال شاه توت در ارتفاعات شهرستان فریمان*خراسان رضوی قرار دارد.با توجه به مشاهدات سال ۱۳۶۸ آقایان #حسن صادقی یونسی#جعفر بارویی#سید اصغر میرزاده(دانشجویان ورودی ۱۳۶۷ دانشگاه فردوسی)رشته جغرافیا*این درخت سنگی بزرگ را درآغوش داشته و پارچه و نخ های زیادی به آن بسته شده بود.اهالی روستای اقر علیا احترام و ارزش خاصی برای محیط زیست بخصوص حفظ و نگهداری این درخت با توجه به به آموزه های اسلامی و ایرانی داشته و دارند.. دوستدار محیط زیست ؛آقای حسن صادقی یونسی(دانشگاه پیام نور فریمان_جغرافیا) بارها سعی در معرفی این درخت جهت ثبت ملی و درج در ردیف امتیازات گردشگری شهرستان فریمان_بخش مرکزی (و نماد روستای اقرعلیا) داشته است.
نام شاه توت (Morus) از کلمه لاتین  Mora به معنی تأخیر گرفته شده است.
و روستای اقرعلیا با بیش از پانصدخانوار در ۱۲ کیلومتری (شمال)شهر فریمان قرار دارد.
اما این درخت و حومه آن از منظری دیگر نیز اهمیت دارد
و آن دفاع جانانه مدافع امنیت(شهید نیروی انتظامی شهرستان فریمان) شهید سرافراز “ستوانیار” دلیری در مقابل قاچاقچی ها و اشرار تا آخرین فشنگ و قطره خون است*راهش پر رهرو باد و نامش جاوید باد
آخرین بازدید از درخت کهنسال(و مقدس)شاه توت در تاریخ بیست و یکم خرداد ۱۴۰۲ توسط “ژئو تیم”مشروحه ذیل صورت پذیرفت
حسن صادقی یونسی مدرس دانشگاه و پژوهشگر
علی شاملوئیان مدرس دانشگاه و عضو جامعه معدن استان خراسان
عبدالناصر وفایی صالحی؛ عضو شورای اسلامی روستای  اقر بالا و دانش آموخته رشته جغرافیا
واکاوی و مشاهدات حاوی و گویای این نکات بود:
الف_درخت دارای میوه است
ب_رویش درخت در کنار یک آبکند(مسیل )است
ج_از دانشگاه پیام نور فریمان تا مجاورت درخت ۲۰ کیلومتر راه است که ۱۳ کیلومتر آسفالت و باقی کوره راه است.
د_پدیده های جغرافیایی و وجود النگ و چشمه و چاه و مکان های نگهداری دام سبک و معدن و طرح های آبخیزداری برای گردشگران روستایی و طبیعتگردان جالب خواهد بود.