ژئوتیم فریمان در پژوهش میدانی
ژئوتیم فریمان در پژوهش میدانی

سنگ نگاره های با بیش از هفده هزار سال قبل و فسیل های پنجاه و پنج میلیون ساله در ارتفاعات اقربالا یافت. به گزارش پایگاه خبری کلام قلم، نمایندگان ژئو تیم فریمان در ارتفاعات اقرعلیا دستاوردهای جدیدی کسب نمودند.درحالی که مطالعات بر دیرینه شناسی منطقه شمال فریمان متمرکز بود با هدایت مربی کوه نوردی شهرمان […]

سنگ نگاره های با بیش از هفده هزار سال قبل و فسیل های پنجاه و پنج میلیون ساله در ارتفاعات اقربالا یافت.

به گزارش پایگاه خبری کلام قلم، نمایندگان ژئو تیم فریمان در ارتفاعات اقرعلیا دستاوردهای جدیدی کسب نمودند.درحالی که مطالعات بر دیرینه شناسی منطقه شمال فریمان متمرکز بود با هدایت مربی کوه نوردی شهرمان جناب مهندس صادق توکلی فریمانی؛و تیم مستند ساز در صخره های صعب العبور روستای اقر علیا سنگ نگاره های جدیدی ثبت گردید.
حسن صادقی یونسی (فریمان شناس) تلاش های میدانی در محدوه دره کبوتر خون و منطقه زهیلی و قزلوق راه را برای مطالعات تخصصی بیشتر باز خواهد نمود؛  وی اشاره نمود”از این منظر به باور مردم ایران باستان، بزکوهی مظهر فرشته ای است که خداوند برای بقا و ادامه ی حیات نسل بشر فرستاده است. نقش بزکوهی برای ایرانیان باستان نوعی مانیفست بوده که رویکردی مقدس داشته است و این قداست بر نقش هایی قابل مشاهده است که هنرمندان شاخ های بزکوهی را به شکل لوزی کشیده اند و لوزی در خط ایلام کهن و میانه hu هیو یعنی تقدیس است. از همین رو هرجا که گذر آب باشد مانند مناطق شمالی و غربی و شمال شرقی شهرستان فریمان؛ نقش های فراوان بزکوهی را می‌بینیم و مضمون آن آبخواهی است و بیان ارزش و اهمیت بی بدیل عنصر آب در نزد مردمان ایران باستان.”و دیگر این که وجود فسیل پنج میلیون و پانصد ساله در روستای اقر علیا یک امتیاز خاص برای معرفی این کهن دیار شده است.نومولیت (nummulite) یا شاه‌دانهٔ عدسی∗ یا سِکه‌سنگ فسیل جانوری تک‌سلولی از ردهٔ روزن‌داران راسته روتالیدا (Rotaliida) است که دارای صدفی مارپیچ و نازک شبیه سکه است. صدف نومولیت از تعداد زیادی خانهٔ کوچک درست شده که جانور همیشه در آخرین خانهٔ آن زندگی می‌کرده‌است.این جانور در دوران سوم زمین‌شناسی بسیار فراوان بوده به طوری که ته‌نشست‌های دریایی دو دورهٔ اول دوران سوم زمین‌شناسی با فسیل این جاندار مشخص می‌شود و این دو دوره را دوران نومولیتیک می‌خوانند.