گردشگری روستایی پیشران  یک روستای چهارصد خانواری
گردشگری روستایی پیشران  یک روستای چهارصد خانواری

به گزارش پایگاه خبری کلام قلم، در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۲  استاد حکیمی عضو انجمن گرافیک ایران و مجسمه ساز ؛ و نقاش مشهور؛ به اتفاق دانشور گرامی استاد  حسن صادقی یونسی (پژوهشگر جغرافیا و مدرس جغرافیا و مدیریت گردشگری ) از سنگ نگار ه ها(لیتوگراف)که به صورت کوب های برروی صخره هایی از جنس […]

به گزارش پایگاه خبری کلام قلم، در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۲  استاد حکیمی عضو انجمن گرافیک ایران و مجسمه ساز ؛ و نقاش مشهور؛ به اتفاق دانشور گرامی استاد  حسن صادقی یونسی (پژوهشگر جغرافیا و مدرس جغرافیا و مدیریت گردشگری ) از سنگ نگار ه ها(لیتوگراف)که به صورت کوب های برروی صخره هایی از جنس سنگ شیل (با رویه ورنی شده) به صورت کنده به دور از هرگونه حجم و بعد تصویر گردیده اند.
بررسی و مطالعه این نگار ه ها در بر گیرنده سوالاتی نظیر؛ توسط چه کسانی و در چه دوره ای این نقش ها ایجاد گردیده و هدف از به تصویر کشیدن نقش ها چه بوده است. مبنای گاه نگاری سنگ نگاره های ارتفاعات روستای اقرعلیا* مقایسه ریخت شناسی آنها با دیگر نمونه های سنگ نگاره های به دست آمده از روستاهای رزمگاه و نرگ شهرستان فریمات و همچنین سنگ نگاره های به دست آمده از سایر نقاط ایران، به لحاظ سبک کار و ریخت شناسی نگاره هایی که از هزاره چهار پ.م به دلیل تعاملات فرهنگی گسترد ه، در سرتاسر حضور شکارگران و دام داران کوچ رو این مناطق شاهد هستیم، قرار گرفته است.دهیار روستا آقای احمد صالحی نژاد از کشف سنگ نگاره های جدید خبر داد و قرار شد تصویر در اختیار مرکز فریمان شناسی قرار گیرد.در یک اقدام خلاقانه محققان ضمن گفتگو از دانش آموزان درخواست نمودند از آثار طبیعی و تاریخی و خصوصا سنگ نگاره ها در حد مقدورات محافظت نمایند.نتایج بررسی های این دور از مشاهدات میدانی:الف_رویت طرح های محیطی چینه سنگی  ب_پیگیری قدمت سنگ نگاره ها
ج_ توانمندسازی کودکان در عرصه های هنری و تعامل با گردشگران
د_تهیه گزارش از تپه نادر
ه_معرفی بیشتر دره کفارخون
و_توجه بیشتر به صنایع دستی و گردشگری
ز_تشویق کودکان با استعداد و هنرمند
ح_ معرفی سنگواره ها(فسیل های نومولیت)سکه های دریایی روستا
  • نویسنده : حسن صادقی یونسی