آشنایی با استاد محمد پوررضا
آشنایی با استاد محمد پوررضا

با استاد و فرهیخته ؛فریمان شناس و هنرمند و چهره خدوم و تاثیرگذار شهر زادگاهی علامه شهید مرتضی مطهری فریمانی(ره) آشنا شویم در مطالعات کدکن شناسی؛ کویرشناسی و خراسان گردی؛ بیشتر از پیش با شخصیت ارزنده و هنرمند توانمند کشور و استان ام آشنا شدم.آنچه مطالعه می کنید گوشه ای از دستاوردهای استاد محمد پور […]

با استاد و فرهیخته ؛فریمان شناس و هنرمند و چهره خدوم و تاثیرگذار شهر زادگاهی علامه شهید مرتضی مطهری فریمانی(ره) آشنا شویم

در مطالعات کدکن شناسی؛ کویرشناسی و خراسان گردی؛ بیشتر از پیش با شخصیت ارزنده و هنرمند توانمند کشور و استان ام آشنا شدم.آنچه مطالعه می کنید گوشه ای از دستاوردهای استاد محمد پور رضا است.

به گزارش کلام قلم، محمد  پوررضا هستم! متولد۱۳۵۱شهرزیبای فریمان؛ تحصیلات ابتدایی وراهنمایی رادر” ابر روستای قلعه نو”بخش مرکزی شهرستان فریمان گذراندم وسپس وارددانشسرای تربیت معلم شدم! سال ۱۳۷۰ به استخدام رسمی آموزش وپرورش درآمدم! یک سال درمناطق محروم منطقه فریمان به تدریس درمقطع ابتدایی پرداختم وسپس درمقطع کاردانی رشته ی هنرهای تجسمی ادامه تحصیل دادم وازسال ۱۳۷۳   بعنوان دبیرهنردرمقطع راهنمایی به ادامه خدمت پرداختم! پس ازچندسال،به درخواست اداره آموزش وپرورش،درمقطع متوسطه ودرهنرستانهای فنی وحرفه ای وکاردانش شهرفریمان، بعنوان هنرآموز به تدریس ادامه دادم! درسال۷۶مدرک کارشناسی خودرادررشته آموزش هنرهای تجسمی دریافت نمودم! سالها دردوره های متعدد آموزش ضمن خدمت معلمان بعنوان مدرس ،همکاری داشتم! درسال۹۶بااخذمدرک کارشناسی ارشددررشته پژوهش هنروصنایع دستی،سال پایان خدمت درآموزش وپرورش راسپری کردم! لازم به ذکراست،در۸سال آخرخدمت،مدیریت دبیرستان بزرگسالان شهرستان فریمان رابعهده داشتم! تاکنون بعنوان مدرس دانشگاه آزاد اسلامی همکاری داشته ام ! معلم نمونه شهرستان ومدیرنمونه استان انتخاب ومعرفی شده ام و! سه سال متوالی به‌عنوان  معلم پژوهنده برتر استان خراسان رضوی انتخاب وموفق به دریافت لوح تقدیرازوزارت آموزش و پرورش شده ام.
یک مقاله تحقیقاتی علمی با عنوان: “زیبایی شناسی خط کوفی مقبره ارسلان جاذب درارتباط باهنراسلامی” ارائه داده ام!
درسال۱۳۸۶ دومجموعه عکس باعنوان: آثارتاریخی وگردشگری وطبیعت چهارفصل فریمان چاپ ومنتشرنمودم!
آثارعکاسی ام درکتاب: سیری درآثارتاریخی وجاذبه های گردشگری فریمان به قلم آقای دکتر حسن گیاهی مورداستفاده قرارگرفته است.
چاپ آثارم درکتابچه ی گردشگری فریمان
چاپ اثرعکاسی درکتاب: دیافراگم که ازسوی انجمن عکاسان خراسان رضوی بچاپ رسیده!
برگزاری نمایشگاه‌های متعدد عکس درشهرستان وشرکت درچندین نمایشگاه استانی!
عضویت فعال در موسسه ی عکاسان خراسان رضوی وانجمن هنرهای تجسمی خراسان رضوی !
مدیرانجمن عکاسان اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان فریمان
مدیربخش عکاسی درکانون بسیج هنرمندان _شهرستان فریمان
عضو شورای سیاست گذاری ژئوتیم(فریمان شناسی و خراسان شناسی)
از استاد محمد پور رضا شنیدم که می فرمود:
گرایشم به هنر،ازدوران کودکی شکل گرفت  به این صورت که،تصاویرکتابهای درسی وکتابهای داستان،میل وعلاقه شدیدی درمن به وجودمی آورد! وبادقت به این تصاویرنگاه میکردم! بطوریکه درسالهای چهارم وپنجم ابتدایی،چون کتابهایم درطول سال تحصیلی،کهنه میشدند،کتاب‌های  بعضی دوستانم راکه ترک تحصیل میکردند،خریداری می کردم ودوست داشتم کتاب نو وتازه داشته باشم! علاقه ام به هنرخوشنویسی درسال دوم راهنمایی باتشویق دبیرادبیاتم آقای موسوی ایجادشد ودرهمان موقع نزدیک تابستان،یک قلم فرانسوی ویک مرکب خریدم ودرتمام طول تابستان ،بعدازفراغت ازکار،خودم تمرین می کردم وفقط می نوشتم وبه هیچ استادی هم دسترسی نداشتم چون درروستازندگی می کردم! ازروی یک کتاب حافظ جیبی که پدرم چندسال قبل برایم خریده بود به خط نستعلیق بود تمرین میکردم!
هنرعکاسی راازدوران تربیت معلم سال۷۱تا۷۳ دردوره کاردانی هنر نزداستادم محمدرضالطفی که برای درس عکاسی می آمدندآموختم. درآن زمان،مرکز،یک لابراتوارعکاسی داشت که خودمان عکاسی میکردیم بادوربینهای آنالوگ وبایدفیلم خام رادرآنجا ظاهروسپس،کلیه مراحل چاپ راانجام میدادیم! این ابتدای کار عکاسی وعلاقه من به این هنربودوازآن به بعد،ادامه دادم تابه امروز!
هم اکنون چندین آلبوم موجوددارم که حاصل تمرینات من درطول شاید۱۵سال بادوربینهای آنالوگ هست وبعد که دوربین‌های دیجیتال،جایگزین شد،زحمت چاپ عکس هم ازروی دوشمان برداشته شد!
ارسالی توسط : (حسن صادقی یونسی_جغرافیا) – (قسمت اول)