واگذاری فیلمنامه همین که گوش بدی کافیه
واگذاری فیلمنامه همین که گوش بدی کافیه

کلام قلم / یکشنبه بیستم فروردین ماه ۱۴۰۲ بنا بر گزارش روابط عمومی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا امتیاز فقط یکبار تولید فیلمنامه ((همین که گوش بدی کافیه)) نوشته ،اسرافیل شیرازی به آقای میلاد زارعی در ازای دریافت مبلغ پانزده میلیون تومان واگذار گردید.این اثر تم ضدجنگ دارد و در هفت صفحه نگارش شده است وکلیه […]

کلام قلم / یکشنبه بیستم فروردین ماه ۱۴۰۲ بنا بر گزارش روابط عمومی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا امتیاز فقط یکبار تولید فیلمنامه ((همین که گوش بدی کافیه)) نوشته ،اسرافیل شیرازی به آقای میلاد زارعی در ازای دریافت مبلغ پانزده میلیون تومان واگذار گردید.این اثر تم ضدجنگ دارد و در هفت صفحه نگارش شده است وکلیه ی حقوق مادی و معنوی آن برای نویسنده محفوظ بوده و درج نام نویسنده در فیلم ضروری است و هرگونه دخل تصرف و یا تغییر در متن فقط با موافقت کتبی نویسنده میسر می باشد.
  • منبع خبر : http://apadana-f.ir/fa/blogdetails/1010/