اظهارنامه مالیاتی و فرم تبصره ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۱
اظهارنامه مالیاتی و فرم تبصره ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۱
قابل توجه مؤدیان محترم مشاغل

به گزارش کلام قلم به نقل از  تایماز نیوز/ قابل توجه مؤدیان محترم مشاغل: در اولین فرصت ، از کامل بودن تمام مراحل ثبت نام و کامل بودن پرونده مالیاتی خود با مراجعه به سامانه my.tax.gov.ir و کنترل تمامی اجزا تشکیل دهنده پرونده مالیاتی  از طریق ورود به افزونه تکمیل اطلاعات نسبت به  کامل بودن آدرس پستی ، عدم وجود خطا در حساب های بانکی اعلام شده ، تعیین تکلیف مشمولیت یا عدم شمول ارزش افزوده و …. اطمینان حاصل نمایید. دقت نمایید در صورت کامل بودن تمامی مراحل ثبت نام و کامل بودن پرونده مالیاتی ، چنانچه برای شما فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده نشده است. یعنی شما مشمول دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م  [ مالیات مقطوع ] نمی باشید و بایستی در اجرای مقررات ماده (۱۰۰) قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی اقدام فرمایید.