گزارش تصویری عید غدیر
گزارش تصویری عید غدیر

گزارش تصویری از فعالیتهای بخش یونسی _خراسان رضوی ۱۴۰۲ در ایام عید غدیر(دهه امامت و ولایت) ارسالی: حسن صادقی یونسی

گزارش تصویری از فعالیتهای بخش یونسی _خراسان رضوی ۱۴۰۲ در ایام عید غدیر(دهه امامت و ولایت)
ارسالی: حسن صادقی یونسی