کاهش تعداد نمایندگان در کمیسیون انرژی در استان خوزستان جای بسی تفکر دارد
کاهش تعداد نمایندگان در کمیسیون انرژی در استان خوزستان جای بسی تفکر دارد

به گزارش رسانه کلام قلم به نقل از رسانه  پی نوشت :استان خوزستان که قطب انرژی کشور است و سرشار از منابع ،نقتی،آبی،و گازی و وجود پتروشیمی ای عظیم می توان به شاهرای قطب انرژی در کشور و جهان باشدچرا تعداد نمایندگان این حوزه در استان خوزستان کم است در دوره قبلی ۸ نماینده در […]

به گزارش رسانه کلام قلم به نقل از رسانه  پی نوشت :استان خوزستان که قطب انرژی کشور است و سرشار از منابع ،نقتی،آبی،و گازی و وجود پتروشیمی ای عظیم می توان به شاهرای قطب انرژی در کشور و جهان باشدچرا تعداد نمایندگان این حوزه در استان خوزستان کم است

در دوره قبلی ۸ نماینده در این کمیسیون وجود داشت ولی این دوره تعداد آن به نصف کاهش پیدا کرد که بهره وری را در استان خوزستان پایین می آوردآیا سهم خوزستان از این منابع دفاع خواهد شد درصورتی که باید تعداد نمایندگان این کمیسیون افزایش می‌یافت و ریس و نایب ریس آن از استان خوزستان باشد ولی گرفتن  این کرسی ها در حاله ای از ابهام است

  • منبع خبر : پی نوشت