پذیرش و چاپ مقاله دکتر حسن حبیبی کوشکوهی، مهندس جعفر قربانی شمشادسرا و دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد در دوماهنامه اقتصادی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
پذیرش و چاپ مقاله دکتر حسن حبیبی کوشکوهی، مهندس جعفر قربانی شمشادسرا و دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد در دوماهنامه اقتصادی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
مقاله با عنوان نقش توسعه صنعت گردشگری در ایجاد کارآفرینی و اشتغال زایی و تاثیر آن در رشد اقتصادی (مورد مطالعه : استان گیلان ) در مجله مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه وابسته به موسسه تحقیقاتی مدیریت دانش شباک منتشر گردید.

به گزارش پایگاه خبری کلام قلم، مقاله با عنوان نقش توسعه صنعت گردشگری در ایجاد کارآفرینی و اشتغال زایی و تاثیر آن در رشد اقتصادی  (مورد مطالعه : استان گیلان ) توسط دکتر حسن حبیبی کوشکوهی (مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گیلان) ، مهندس جعفر قربانی شمشادسرا (گروه مهندسی تبدیل انرژی، دانشگاه گیلان) و دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد (مدیریت عامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی، رئیس هیئت مدیره شرکت آریا اندیشه صنعت اکسین، سرپرست تشکل اقتصاد دیجیتال و استارتآپ ها، رئیس بنیاد نخبگان و کارآفرینان مازندران) نگاشته گردید، در مجله مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه پذیرش، چاپ و منتشر گردید.

چکیده ای از آنچه که در مقاله پژوهشی شان آورده اند، در دنباله تقدیم نگاه سبزتان خواهد شد. 

زمینه : امروزه صنعت گردشگری پس از صنایع نفت و اتومبیل سازی به سومین صنعت درآمدزا تبدیل شده است و نقش بسیار مهمی در اشتغال­زایی و درآمدزایی کشورها ایفا می کند. از آنجا که این صنعت به سرمایه گذاری سنگین اولیه نیاز ندارد، بنابراین با توجه بیشتر به آن می توان چرخ اقتصادی کشورها را به خوبی به گردش در آورد. چه اینکه از لحاظ اقتصادی سبب ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و افزایش درآمد می شود.

هدف : نقش توسعه صنعت گردشگری در ایجاد کارآفرینی و اشتغال زایی و تاثیر آن در رشد اقتصادی در استان استان گیلان می باشد.

روش شناسی : این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و با هدف کاربردی انجام شده است. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه با استفاده از طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد. جامعه آماری، گردشگرانی که در سال ۱۴۰۲ از استان گیلان بازدید کرده­اند. بر اساس جدول مورگان برابر با ۲۴۸ نفر می باشد و با استفاده از نمونه گیری تصادفی توزیع پرسشنامه انجام گرفت.  ابزار تجزیه و تجزیه داده های پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل بوده است.

یافته ها : بر اساس نتایج مدل معادلات ساختاری، توسعه صنعت گردشگری بر کارآفرینی و اشتغال زایی تاثیر معناداری داشته و این دو متغیر نیز در رشد اقتصادی تاثیرگذار بودند.

نتیجه گیری : مهمترین ویژگی اقتصادی فعالیت‌های مربوط به بخش گردشگری این است که آن‌ها به سه هدف برتر کشورهای توسعه یافته همچون تولید درآمد، اشتغال و درآمد ارزی کمک می‌کنند. از این نظر بخش گردشگری می‌تواند به عنوان نیروی محرک توسعه اقتصادی نقش مهمی را ایفا کند. به کارگیری فناوری‌های نوین و خلاقیت و نوآوری به عنوان بخشی از راه حل چالش‌ها و همراهی سایر بخش‌ها با بخش گردشگری پایدار و مسوولیت پذیر را در راستای خلق ثروت و اشتغال پایدار و بهره‌مندی مردمان جوامع میزبان و محلی در راستای فقر زدایی و رفع محرومیت برای بومیان مناطق مختلف  و به خصوص استان ما ضرورت دارد و باید این موضوع مورد توجه جدی مسوولین، سیاست‌گذاران، تصمیم گیران و برنامه ریزان حوزه گردشگری قرار گیرد.

این نویسندگان در پایان پیشنهاد هایی را ارائه داده اند:

۱- برای توسعه و گسترش این صنعت باید از ظرفیت های دانشگاهی، آموزش های کوتاه مدت و آموزش های ضمن خدمت و مستمر برای رعایت تناسب رشد صنعت و ارتقا علمی آن بهره جست. چه در غیر این صورت شاهد آسیب دیدن این صنعت خواهیم بود و آسیب به صنعت گردشگری آسیب به روح و روان و آرامش انسان هاست.

۲- یکی از شاخه های موثر در اشتغالزایی صنعت گردشگری، گردشگری فرهنگی است، چرا که گردشگران علاقمند به فرهنگ ملل، خود دارای فرهنگ های مختلف، نیازها، سلایق و خصوصیاتی هستند که کشور میزبان باید برای ارایه خدمات توریستی و معرفی فرهنگ خویش به گونه ای خود را با فرهنگ میهمانش مطابقت دهد تا جذابیت، حلاوت و اصالت فرهنگ خود را به صورت واقعی، کامل و هنرمندانه به توریست علاقمند منتقل کند.

 

همچنین پیش از این دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد بیش از ۱۰۰ مقاله علمی را در کنفرانس ها و کنگره های ملی و بین المللی ارائه و در مجلات به چاپ رساندند.

یادآور می شود: دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد فعال رسانه و مطبوعات استان مازندران، محقق و نویسنده حوزه علوم فناوری و مهندسی، مجموعه مدیریت و رسانه چندین سال است که در این حوزه ها مشغول به فعالیت می باشد.

از دیگر فعالیت های ایشان می توان به مدیریت عامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی، رئیس هیئت مدیره شرکت فنی و مهندسی آریا اندیشه صنعت اکسین (سهامی خاص)، مدیرمسئول رسانه کلام قلم، مدیر پایگاه اطلاع رسانی کنف نشر، موسس و مدیر استارتآپ ایتوک، سرپرست تشکل مردمی اقتصاد دیجیتال و استارتآپ ها، مدرس دانشگاه، ریاست بیش از ۴۰ کنفرانس ملی و بین المللی، سردبیر بیش از ۲۰ مجله اختصاصی، ریاست جشنواره پژوهشگران برتر، موسس و مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نوشهر و رئیس هیئت مدیره موسسه آموزشی اشاره نمود.