نشست تخصصی در محل کشت و صنعت در راستای اجرای تفاهم نامه همکاری ۳جانبه مشترک کالج بین المللی ابن سینا گرجستان و دانشگاه محقق اردبیلی و هلدینگ کشت و صنعت و دامپروری مغان
نشست تخصصی در محل کشت و صنعت در راستای اجرای تفاهم نامه همکاری ۳جانبه مشترک کالج بین المللی ابن سینا گرجستان و دانشگاه محقق اردبیلی و هلدینگ کشت و صنعت و دامپروری مغان

به گزارش پایگاه خبری کلام قلم، در راستای اجرای تفاهم نامه همکاری ۳جانبه مشترک کالج بین المللی ابن سینا گرجستان و دانشگاه محقق اردبیلی و هلدینگ کشت و صنعت و دامپروری مغان نشست تخصصی در محل کشت و صنعت صورت پذیرفت دکتر خانی مدیر مرکز شمالغرب کالج با تاکید بر استفاده از روشهای نوین کشاورزی […]

به گزارش پایگاه خبری کلام قلم، در راستای اجرای تفاهم نامه همکاری ۳جانبه مشترک کالج بین المللی ابن سینا گرجستان و دانشگاه محقق اردبیلی و هلدینگ کشت و صنعت و دامپروری مغان نشست تخصصی در محل کشت و صنعت صورت پذیرفت دکتر خانی مدیر مرکز شمالغرب کالج با تاکید بر استفاده از روشهای نوین کشاورزی در کشت محصولات کشاورزی و دامی و بهره مندی از دانش روز دنیا و استفاده از تجارب اساتید و مقالات برتر همایش ها و سمینار ها و نشست های تخصصی می توان اقدامات موثری در ارتقا کمی و‌کیفی محصولات این مجموعه انجام داد . دکتر بهزاد مدیرعامل کشت و صنعت مغان نیز بیان نمود که همکاری با دانشگاه علمی و تخصصی ابن سینا گرجستان یک اتفاق جدید و مهم در شرکت می‌باشد همچنین ایشان دیدگاه مدیران ارشد حاضر در جلسه را قابل تحسین و همراه با تفکرات کشت و صنعت دانست و از اعتقاد راسخ به همراهی و همکاری با طرح‌های ارائه شده توسط کالج سخن گفتند در نهایت نیز مقرر گردید کارگروه‌های تخصصی برای شاخه های مختلف امور کشاورزی و دامپروری تعیین و طرح‌های ارائه شده از سوی کالج به صورت جزیی تر مورد ارزیابی و در قالب طرح‌های تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد همچنین مقرر شد گروه تحقیق و توسعه در خصوص اهداف و برنامه‌های آتی در کشت صنعت مغان نیز تشکیل گردد.