مدیریت راهبردی
مدیریت راهبردی

به گزارش کلام قلم به نقل از سمر نیوز، مدیریت راهبردی (مدیریت استراتژیک)، یکی از زیرشاخه‌های مهم در رشته مدیریت بوده که توجه به آن در موفقیت سازمان و شرکت، بسیار تأثیرگذار و کاربردی است. مدیریت راهبردی در تعریفی عبارت است از برنامه‌ریزی، مانیتورینگ (پایش)، آنالیز و ارزیابی مستمر تمام الزاماتی که سازمان‌ها باید برای […]

به گزارش کلام قلم به نقل از سمر نیوز، مدیریت راهبردی (مدیریت استراتژیک)، یکی از زیرشاخه‌های مهم در رشته مدیریت بوده که توجه به آن در موفقیت سازمان و شرکت، بسیار تأثیرگذار و کاربردی است. مدیریت راهبردی در تعریفی عبارت است از برنامه‌ریزی، مانیتورینگ (پایش)، آنالیز و ارزیابی مستمر تمام الزاماتی که سازمان‌ها باید برای تحقق اهداف و مقاصدشان رعایت کنند. تغییر در محیط‌های کاری و تجاری، سازمان‌ها را ملزم کرده تا همواره راهبرد خود برای رسیدن به موفقیت را ارزیابی کنند. فرایند مدیریت راهبردی، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا شرایط کنونی‌شان را در نظر بگیرند، راهبردها را مشخص و استفاده کنند و کارایی راهبردهای مدیریتی اجرا شده را بررسی کنند.

مدیریت راهبردی براساس درک روشنی از اهداف سازمان، چشم‌انداز آینده‌اش و ارزش‌های تعیین کننده اقداماتش، شکل می‌گیرد؛ چیزی که آن را تحت‌عنوان MVV می‌شناسیم؛ یعنی مأموریت، چشم‌انداز و ارزش‌های کلیدی. این فرآیند مستلزم تعهد به برنامه‌ریزی راهبردی است که خود زیرمجموعه مدیریت کسب و کار محسوب می‌شود و شامل توانایی سازمان برای تعیین اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌شود. برنامه‌‌‌ریزی راهبردی، در برگیرنده برنامه‌ریزی تصمیمات راهبردی، فعالیت‌ها و تخصیص منابع مورد نیاز برای تحقق این اهداف است.

سازمان‌ها به واسطه داشتن فرآیند تعریف شده‌ای برای مدیریت راهبردی نهاد خود تصمیمات منطقی اتخاذ کرده و اهداف جدید را به‌سرعت توسعه می‌دهند تا با فناوری جدید، شرایط کسب و کار و بازار خود، هم‌سو و همراه شوند؛ در نتیجه، مدیریت راهبردی، به سازمان‌ها کمک کرده تا مزیت رقابتی به‌دست بیاورند، سهام بازار را بهبود ببخشند و برای آینده‌شان برنامه‌ریزی کنند.

در این کتاب، تلاش شده است مفاهیمی مهم در خصوص مدیریت راهبردی، مورد تعریف و بررسی قرار گیرد تا برای مخاطبان، مفید و کمک‌کننده بوده باشد.