خوانش نمایش نامه “فوجیتا” در شهرستان فریمان_بخش مرکزی روستای اقرعلیا
خوانش نمایش نامه “فوجیتا” در شهرستان فریمان_بخش مرکزی روستای اقرعلیا

به گزارش کلام قلم، نمایش نامه” فوجیتا ” مربوط به دوره قاجاریه و حضور اولین گروه ژاپنی در ایران است . یوشیدا سرپر ست گروه ژاپنی است و فوجیتا یکی از اعضاء گروه که از کاروان در یکی از سفرها در ایران جدا افتاده  و توسط اهالی یکی از روستاهای ایران نجات پیدا می کند. […]

به گزارش کلام قلم، نمایش نامه” فوجیتا ” مربوط به دوره قاجاریه و حضور اولین گروه ژاپنی در ایران است . یوشیدا سرپر ست گروه ژاپنی است و فوجیتا یکی از اعضاء گروه که از کاروان در یکی از سفرها در ایران جدا افتاده  و توسط اهالی یکی از روستاهای ایران نجات پیدا می کند. نویسنده این نمایش جغرافیایی ؛ دانشور ارجمند حسن صادقی یونسی است که در دهه شصت در فریمان کارگردان و نویسنده و بازیگر تاتر های منطقه ای و استانی و کشوری بوده است و در دانشگاه پیام نور نیز در دهه هفتاد و هشتاد نویسندگی و کارگردانی نمایش های دانشجویی را عهده دار بوده است. بازیگران نمایش فوجیتا (ساکن روستای اقر علیا):

سرکار خانم فاطمه رشید صالحی در نقش میر علی *

سعیده پیر صالحی در نقش اسرافیل*

خانم شجاعی در نقش ننه فاطمه*

زهرا پیر در نقش حمیده*

یاسمین پروموده در نقش غریبه*

نرگس نور صالحی در نقش یوشیدا*

کارگردان : سرکار خانم فاطمه پیر ؛ کارشناس علوم تربیتی بوده اند که از فعالان عرصه فرهنگی نیز محسوب می شوند.قابل ذکر است فاصله این روستا تا فریمان دوازده کیلومتر است.این روستای ۵۰۰ خانواری فاقد امکانات و فرهنگسرا یا سالن اجتماعات است.