تقدیر از دکتر محمدرضا صفری چاکری بعنوان عضو تاثیر گذار انجمن پیشگامان زندگی نوین اردبیل
تقدیر از دکتر محمدرضا صفری چاکری بعنوان عضو تاثیر گذار انجمن پیشگامان زندگی نوین اردبیل

به گزارش کلام قلم، آخرین جلسه رسمی اعضای هیت رئیسه موسسه پیشگامان زندگی نوین اردبیل در سال ۱۴۰۲به تاریخ ۲۶اسفند ماه در محل دفتر انجمن با حضور اعضای هیت رییسه برگزار گردید. طی این جلسه اعضای هیت مدیره نسبت به بررسی عملکرد امسال و همچنین به هدف گذاری و برنامه ریزی برای سال اینده پرداختند […]

به گزارش کلام قلم، آخرین جلسه رسمی اعضای هیت رئیسه موسسه پیشگامان زندگی نوین اردبیل در سال ۱۴۰۲به تاریخ ۲۶اسفند ماه در محل دفتر انجمن با حضور اعضای هیت رییسه برگزار گردید.
طی این جلسه اعضای هیت مدیره نسبت به بررسی عملکرد امسال و همچنین به هدف گذاری و برنامه ریزی برای سال اینده پرداختند و در آخر از زحمات دکتر محمدرضاصفری چاکری بعنوان عضو تاثیر گذار انجمن توسط مدیر عامل موسسه مردم نهاد زندگی نوین آقای سید جواد میرجواد خانی با اهدای لوح تقدیر و هدیه تقدیر شد.