ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه سبب رشد تولید می‌شود/ لزوم تحرک بیشتر رایزن‌های اقتصادی
ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه سبب رشد تولید می‌شود/ لزوم تحرک بیشتر رایزن‌های اقتصادی
یک مدرس دانشگاه در هرمزگان گفت: ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه سبب رشد تولید می شود و می‌توان از ظرفیت‌های اشتغالی و بازارچه‌های مشترک مرزی آن نیز بهره برد.

به گزارش کلام قلم ، مهرداد صادقی مدرس دانشگاه و دکترای اقتصاد ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار کرد: یکی از راهکارهای تقویت مناسبات اقتصادی در کشور بخصوص با کشورهای همسایه که مورد تأکید دولت سیزدهم نیز قرار دارد، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای پیرامونی بخصوص در زمینه های خنثی سازی تحریم ها است.

وی افزود: بازارچه‌های مرزی در کشورمان از دیرباز وجود داشت اما رفته رفته متأسفانه از نقش و جایگاه آنها در اقتصاد محلی غفلت شد و این در حالی است که این حلقه اقتصادی می توانست به تدریج توسعه بیشتری پیدا کند و به سمت ایجاد مناطق آزاد مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه پیش رود به نحوی که بتوان برخی از محصولات که مزیت منطقه ای در آن وجود دارد را در این مناطق آزاد مشترک اقتصادی تولید و عرضه کرد.

صادقی با بیان این که ظرفیت‌های متنوع و متکثر اقتصادی کشورمان به اندازه ای است که می توان تحریم ها را بر اساس آن به طور کامل خنثی کرد، خاطرنشان ساخت: ماهیت تحریم ها به گونه ای است که می خواهد قفل در پای اقتصاد ایران ایجاد کند اما هنر اقتصادی کشور باید همسو ساختن ظرفیت ها و استفاده از فرصت های مشترک بین المللی برای خنثی سازی تحریم ها باشد.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: باید در تعریف کارکرد مناطق آزاد و موقعیت آن در کشور بازنگری اساسی کرد و لذا در این زمینه می بایست قوانین را نیز بروز رسانی کرد تا مناطق آزاد در تعارض با جوامع محلی نباشند و در عین حال بسترساز فعالیت های اقتصادی ویژه ای باشند که شاید در سرزمین اصلی به ملاحضات و محدودیت های قانونی بیشتری مواجه باشد.

وی گفت: وزارت خانه های راه، صنعت و معدن و تجارت و امور خارجه متولی ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه هستند و این موضوع از جمله مسائل کلانی در کشور است که راه اندازی آن می تواند به اشتغال، صادرات و توسعه پایدار منطقه ای کمک کند و دولت می بایست به این دست از مسائل در ایجاد راهکارها و ظرافت های قانونی لازم شتاب بیشتری دهد تا کار به ثمر برسد.

این مدرس دانشگاه با اشاره به اهمیت فعال تر شدن رایزنی های اقتصادی ایران در کشورهای مختلف، عنوان داشت: سفرای ما در کشورهای پیرامونی باید وقت بیشتری بر سر مسائل اقتصادی صرف کنند و بدانند که معضل و مشکل کشور در شرایط حاضر مسائل اقتصادی است تا راهکارهای حضور تجار کشورمان در بازارهای منطقه تقویت و حضور آنان تسهیل شود.

به گزارش فارس، ایران ۱۸ کشور پیرامونی برای فعالیت اقتصادی دارد که بسترهای مشترک فعالیت اقتصادی با آنان وجود دارد.

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس