انتصاب جناب مهندس علیرضا محمودی فرد به عنوان مشاور بازاریابی صادراتی در کشورها
انتصاب جناب مهندس علیرضا محمودی فرد به عنوان مشاور بازاریابی صادراتی در کشورها

به گزارش پایگاه خبری کلام قلم، دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد ریاست محترم مرکز مشاوره کسب و کار و خدمات کارآفرینی و اشتغال پرتو مدیران خلیج فارس، طی نامه ای رسمی و معتبر جناب مهندس علیرضا محمودی فرد را به سمت مشاور بازاریابی صادراتی در کشورها این مرکز منصوب نموده اند. متن حکم انتصاب […]

به گزارش پایگاه خبری کلام قلم، دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد ریاست محترم مرکز مشاوره کسب و کار و خدمات کارآفرینی و اشتغال پرتو مدیران خلیج فارس، طی نامه ای رسمی و معتبر جناب مهندس علیرضا محمودی فرد را به سمت مشاور بازاریابی صادراتی در کشورها این مرکز منصوب نموده اند.

متن حکم انتصاب ایشان به شرح ذیل می باشد:

برادر ارجمندم،

جناب آقای مهندس علیرضا محمودی فرد

با تقدیم سلام و تحیت الهی

بدین وسیله با عنایت به شایستگی، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم از تاریخ صدور به مدت ۲ سال به سمت مشاور بازاریابی صادراتی در کشورها این مرکز منصوب می گردید.

امید است با اتکال به خداوند منان و استفاده از پتانسیل علمی و تجربی خود در انجام وظایف محوله موید و پیروز باشید.

 

پایگاه خبری کلام قلم ، موفقیت جنابعالی را در انجام وظایف محوله جهت نیل به اهداف مرکز از درگاه خداوند متعال خواستار است.