اشتغال توسعه گرا
اشتغال توسعه گرا

به گزارش کلام قلم، خود اشتغالی در سطح خرد و یا در کسب و کار های خانوادگی از مصادیق اشتغال های آسیب پذیر می باشد. در سال‌های اخیر و بویژه در برنامه توسعه هفتم اقتصادی دولت محترم ، راه اندازی کسب و کارهای کوچک مقیاس مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع بدلیل جذابیت ها […]

به گزارش کلام قلم، خود اشتغالی در سطح خرد و یا در کسب و کار های خانوادگی از مصادیق اشتغال های آسیب پذیر می باشد.
در سال‌های اخیر و بویژه در برنامه توسعه هفتم اقتصادی دولت محترم ، راه اندازی کسب و کارهای کوچک مقیاس مورد توجه قرار گرفته است.
این موضوع بدلیل جذابیت ها و گاها مطالبات مردمی شکلی از تعامل نانوشته را  مابین ارکان اقتصادی دولت و مردم رقم زده است که گاها مبتنی بر اصالت سنجی و تحلیل و بررسی های جامع نبوده و نیست.
از آنجائیکه این شکل عملکردی در حوزه حمایت از اشتغالهای خرد به مرور دغدغه مسئولین نیز شده ،مطالبی را ضمن رخصت از محضر عزیزان و فرهیختگان گروه ،تقدیم می نمایم.
اساسا اشتغال در قالب خود اشتغالی و در سطح خرد و مینیمال یا همان اشتغال آسیب پذیر در ایران حتا از کشور های فقیر نیز بیشتر است.
بر اساس آمار های جهانی هر چه کشور ها فقیر تر باشند ، درصد بیشتری از مردم آن خود اشتغال هستند.
بالغ بر ۹۰ درصد از مردم در کشور کوچک بروندی در سال ۲۰۱۶  خود اشتغال بوده اند.
در همین سال درآمد سرانه این کشور ۸۰۰ دلار بوده است.
این آمار  و در همان سال برای ایالات متحده آمریکا با ۵۷۳۰۰ دلار درآمد سرانه ۶٫۴ درصد بوده است.
در دولت های توسعه گرا صرفا  هدف رشد اشتغال نیست ، بلکه هدف رشد صنایع با دستمزد بالا و ارتقای بهره وری است و وجه متناظر آن در کلان اقتصاد رشد مشاغل با درآمد بالا و رشد صنایع و بنگاه های تولیدی و خدماتی با ارزش افزوده بالاست.
قابل توجه اینکه در واقع این مهم چه در سطح جهانی و چه در جغرافیای ایران مبتنی بر حمایت های همه جانبه از صنایع و برخلاف انتظار حمایت تمام قد و البته شفاف از صنایع بزرگ ( بالای ۱۰۰ نفر نیروی شاغل ) می باشد!
نکته قابل تامل اینکه در خلال ۱۰ سال اخیر سهم صنایع بزرگ در ایجاد ارزش افزوده در ایران برابر با ۹۰ درصد بوده است!
نتیجه اینکه؛
اگر مقصود از کارآفرینی را ایجاد کسب و کار های در گیر با فناوری که قابلیت رشد و تو سعه را دارند بدانیم،حمایت از کسب کارهای خرد و آسیب پذیر قطعا راهگشا نبوده و نیست و این مهم بلاشک با حمایت های همه جانبه و صد البته شفاف از صنایع بزرگ مقیاس و متوسط محقق خواهد شد.
پی نوشت:
تعبیر اینجانب از صنایع و مشاغل بزرگ مقیاس در شرایط کنونی و بر خلاف مبانی معمول و مرسوم ، تمامی صنایع و مشاغل نظام مند موجود در کشور می باشند که به شکل شناسنامه دار در قامت شرکت های حقوقی ( و گاها حقیقی) در حال فعالیت می باشند.

با احترام؛
مهندس سعید باوفا(خراسان رضوی)
شهرک صنعتی فریمان ۱۴۰۲/۰۵/۰۹