نشست ورزشکاران جانباز _نابینا و قطع عضو‎
نشست ورزشکاران جانباز _نابینا و قطع عضو‎

به گزارش کلام قلم، در روستای پرکند آباد بخش مرکزی مشهد؛نشست جانبازان ورزشکار برگزار شد جانبازان نابینا(بصیر)و قطع عضو و …دوچرخه سوار به دعوت استاد دکتر رحیمی بصورت خانوادگی برگزار گردید. خاطرات اشک و لبخند؛تجربه زیسته؛ مباحث خراسان شناسی و علمی و دیرینه شناسی(معرفی فسیل پنج میلیون و پانصد ساله _اهدابه حاضرین)اقامه نماز جماعت و […]

به گزارش کلام قلم، در روستای پرکند آباد بخش مرکزی مشهد؛نشست جانبازان ورزشکار برگزار شد
جانبازان نابینا(بصیر)و قطع عضو و …دوچرخه سوار
به دعوت استاد دکتر رحیمی بصورت خانوادگی برگزار گردید.
خاطرات اشک و لبخند؛تجربه زیسته؛ مباحث خراسان شناسی و علمی و دیرینه شناسی(معرفی فسیل پنج میلیون و پانصد ساله _اهدابه حاضرین)اقامه نماز جماعت و بازدید از گلخانه از جمله برنامه های تشست هم افزایی ورزشکار دوچرخه سوار محسوب می گردد.
در بخش بانوان نیز که از سادات و بانوان شاخص استان محسوب می شوند غدیرشناسی و استماع خاطرات مادر شهیدان حقیقی و …بازدید از پرورش محصولات گلخانه ای صورت پذیرفت.این تیم دوچرخه سوار با دوچرخه مخصوص(دو نفره) در سالگرد علامه شهید مطهری از مشهد تا فریمان را رکاب زدند.
ارسال گزارش: حسن صادقی یونسی۱۴۰۲