فسیل بیست الی شصت میلیون ساله روستا
فسیل بیست الی شصت میلیون ساله روستا

سنگواره ها و سنگ نگاره ها و تپه نادر وخفاش های بال سفیدو  درختان قوی پیکر کهنسال جاذبه روستای هدف گردشگری  اقر علیا در شهرستان فریمان درخت شاه توت قوی پیکر ؛مقدس؛به قول اهالی روستای اقر علیا_شهرستان فریمان “پیر” به گزارش کلام قلم، در کنار یک مسیل که گرداگرد آن را ارتفاعات سر به فلک […]

سنگواره ها و سنگ نگاره ها و تپه نادر وخفاش های بال سفیدو  درختان قوی پیکر کهنسال جاذبه روستای هدف گردشگری  اقر علیا در شهرستان فریمان

درخت شاه توت قوی پیکر ؛مقدس؛به قول اهالی روستای اقر علیا_شهرستان فریمان “پیر”

به گزارش کلام قلم، در کنار یک مسیل که گرداگرد آن را ارتفاعات سر به فلک کشیده احاطه نموده اند.این درخت شاه توت تاریخی و بی نظیر در ۲۲ کیلومتری شمال فریمان در نزدیکی سنگ نگاره های(هنر سنگی)متعلق به هفده هزار سال قبل واقع شده است.بجز این درخت کهنسال و مورد احترام عشایر و روستاییان دو درخت کهن دیگر نیز در فاصله نچندان دور وجود دارند اما عمرشان از این ذخیره ژنتیکی جهان (درخت شاه توت اقر علیا)کمتر است.آگاما و سنگ شکنک و کبک ها و شانه به سر؛ و کاکلی…و سایر موجودات از شاخه ها و میوه و سایه این درخت بهرمند می شوند.با دیدن این درخت کهنسال بیاد انجیر معابد خواهید افتد زیرا شاخه ها بسوی خاک و زمین سرازیر و گاه روش مجددی از دل زمین آغاز نموده اند.در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲ عضوهیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان ؛ استاد دکتر مریدی (گروه زمین شناسی)و مدرس دانشگاه آزاد مرکز فریمان؛ استاد اکرم سلاطینی (گروه حقوق )در معیت مادر بازیکن تیم ملی” والیبال نشسته” ایران(علی رضا پورسمنانی_جانباز ۷۰ درصد)از جاذبه های گردشگری روستای اقر علیا بازدید نمودند.راهنمایی گروه را مدرس جغرافیا و مدیریت گردشگری دانشگاه پیام نور مرکز فریمان (استاد حسن صادقی یونسی )عهده دار بود.توضیحات استاد دکتر مریدی متخصص زمین شناسی برمکان استقرارگسل اقر پایین و بالا؛
دگرشیبی ها ؛ کانی شناسی ؛و تایید استعداد محیطی روستای اقرعلیا برای برگزاری تورهای بازدید از پدیده های ژئولوژیکی_ژئومورفولوژیکی_مباحث باستان شناسی و جغرافیایی و خصوصا معرفی درخت شاه توت کهنسال …نمود و ابراز امیدواری کرد در صورت تاسیس بوگردی مسافران و گردشگران ساعت بیشتری در روستای تاریخی اقامت و محصولات لبنی و صنایع دستی خریداری نمایند.قابل ذکر است فسیل های شاخص روستای اقرعلیا(نومولیت) بیست الی شصت میلیون سال قدمت دارد.