ظرفیت های گردشگری شهرستان فریمان
ظرفیت های گردشگری شهرستان فریمان

به گزارش پایگاه خبری کلام قلم، در تاریخ پنجم‌آبان ماه ۱۴۰۲ “ژئوتیم” فریمان با حضور افراد مشروحه ذیل جهت بررسی توان ها و تنگناها و ظرفیت سنجی در خصوص پیشرفت گردشگری در شهرستان فریمان فعالیت میدانی را طراحی و انجام دادند. الف_دانشور گرامی استاد حسن صادقی یونسی_مدرس مدیریت گردشگری و جغرافیا)پیشکسوت دانشگاه پیام نور مرکز […]

به گزارش پایگاه خبری کلام قلم، در تاریخ پنجم‌آبان ماه ۱۴۰۲ “ژئوتیم” فریمان با حضور افراد مشروحه ذیل جهت بررسی توان ها و تنگناها و ظرفیت سنجی در خصوص پیشرفت گردشگری در شهرستان فریمان فعالیت میدانی را طراحی و انجام دادند.
الف_دانشور گرامی استاد حسن صادقی یونسی_مدرس مدیریت گردشگری و جغرافیا)پیشکسوت دانشگاه پیام نور مرکز فریمان
ب_ محقق و نویسنده ارجمندحمید علامه( مدیر موسسه برگ زندگی)
ج_جناب غریب نواز کارشناس ارشد زبان و ادبیات زبان فارسی (پیشکسوت فرهنگی)؛ طبیعتگرد و کوهنورد فرهیخته
د_خانم مهندس عبدالهی ؛پژوهشگر و محقق رشته مدیریت گردشگری
بازدیدها: سیمای کالبدی و فیزیکی شهر فریمان و موزه شهر فریمان
مشاهدات میدانی و مستندسازی از محلات تاریخی و بافت دوره پهلوی اول و رویت توانمندی های پذیرایی و اقامتی شهرستان و نواحی روستایی
بررسی و دیدار با اهالی روستاها و شهروندان در راستای جذب گردشگر و تورگردانی ؛ ژئو توریسم درمانی؛آب درمانی؛گردشگری روستایی؛ گردشگری تاریخی…قابل ذکر است بزرگترین موزه های سرباز شهرستان جهت رویت از لیتوگراف ها(سنگ نگاره ها)و پدیده های ژئومورفولوژیکی از دیگر توانمندهای این ناحیه محسوب می گردد و گروه با توجه به نقشه های گردشگری و بروشورها مطالعات را شروع نمودند.
نتیجه تلاشها با هماهنگی اداره میراث فرهنگی شهرستان فریمان در قالب یک مقاله پژوهشی به زیور طبع آراسته خواهد شد.
مجموعه پژوهشگران مراتب تقدیر و تشکر خود را از مهندس عظیمی(شهردار شهر فریمان) و همکاران ارجمند ایشان جهت بازپیرایی و مرمت و زیبا سازی کاروانسرای با شکوه شهر فریمان
اعلام می دارند.
شگفتانه ها و پدیده شناسی در بازدید یکروزه عبارت بودند
الف_توضیحات رابط مرکز فریمان شناسی در خصوص خاطرات تاریخی حضور کلنل محمد تقی خان پسیان(ره) در کاروانسرای فریمان
و جغرافیای تاریخی شهرستان
ب_مساعدت اهالی و استقبال گرم اهالی روستاهای عشق آباد و نرگ و اقر علیا و ….
ج_تهیه تصویر و زیارت از مزار سید نظام الدین محمد عشق آباد
د_آشنایی با آرامستان تاریخی روستاهای جامعه هدف و بافت سنتی و نوع معیشت اهالی و …
ه_وجه تسمیه پدیده های طبیعی و قلل و سکونتگاههای روستایی
و_آینده پژوهی فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی
ز_تاکید براستمرار فعالیت میدانی بیشتر در دهستان سنگ بست و قلندرآباد و بالا بند و فریمان
ح_ تاکید بر جغرافیای جانوری و زیستی
ط_وجود موزه های مردم شناسی و منزل پدری استاد شهید مرتضی مطهری فریمانی و سایر آثار تاریخی و تپه ها ومحوطه های تاریخی و قلعه های تاریخی و درختان کهنسال شاخص ثبت منابع طبیعی و ….؛ یک ویژگی ممتاز و پیشران توسعه و پیشرفت گردشگری شهرستان فریمان محسوب می گردند.
گزارش فعالیت میدانی: حسن صادقی یونسی