رمز گشایی از سنگ نگاره های ماقبل تاریخ فریمان‎
رمز گشایی از سنگ نگاره های ماقبل تاریخ فریمان‎

به گزارش پایگاه خبری کلام قلم، گزارش مشاهدات میدانی: استاد حسن صادقی یونسی(پیشکسوت و پژوهشگر جغرافیا دانشگاه پیام نور فریمان)۱۴۰۲ هفدهم آبان ماه ژئو تیم فریمان در محدوده جنوب روستای صدخانواری باغ عباس (ابتدای جاده روستای الیاتو) از سنگ نگاره های ماقبل تاریخ بازدید نمودند. بسیار محتمل می‌نماید که بزهای نری که(در سنگ نگاره های […]

به گزارش پایگاه خبری کلام قلم، گزارش مشاهدات میدانی: استاد حسن صادقی یونسی(پیشکسوت و پژوهشگر جغرافیا دانشگاه پیام نور فریمان)۱۴۰۲ هفدهم آبان ماه

ژئو تیم فریمان در محدوده جنوب روستای صدخانواری باغ عباس (ابتدای جاده روستای الیاتو) از سنگ نگاره های ماقبل تاریخ بازدید نمودند.
بسیار محتمل می‌نماید که بزهای نری که(در سنگ نگاره های روستای نرگ و اقرعلیا و باغ عباس و …) در کنار سرچشمه‌ی آب‌های جاری نقش شده اند، نشانی از قربانیان انسان‌ها برای تیشتر باشند. قربانیانی که از ترس از خشکسالی به تیشتر اهدا شده اند و سنگ نگاره‌ها نشانی از آن‌ها برای یادآوری کردن به تیشتر است که ما برایت قربانی کرده ایم، تو نیز آب‌ها را در رودها جاری کن.
روستای هدف گردشگری باغ عباس؛ در حاشیه رودخانه فریمان (در فاصله هفده و نیم کیلومتری از شهر فریمان)واقع شده است. سنگ نگاره های این روستا(در یک کیلومتری روستا)، در واقع نوعی خط تصویری است که در عرصه های چندین هزار ساله استیلیزه شده و به خط ایدئوگرام و سپس به خط پروتوعیلامی (ماقبل عیلامی) و در عرصه های بعدی به عیلام تغییر شکل داده است.
سنگ نگاره های شهرستان فریمان، کهن ترین آثار تاریخی و هنری به جا مانده از بشرند که در آنها رمز و رازهای فراوانی نهفته است .
قابل ذکر است استاد حسن صادقی یونسی پژوهشگر جغرافیا؛ از همراهی و مساعدت در مستند سازی اثر ماقبل تاریخ از دانش آموختگان جغرافیا؛ رمضان مشعوف(و سرکار خانم گلشیخی همسر ارجمند ایشان _معلم) و مجید عظیمی حسن آباد قدردانی و تشکر نمودند.
کلام آخر:: به تازگی کشور جمهوری آذربایجان در صدد ثبت نقش بزکوهی به نام آن کشوربرآمده اما این نماد ایران باستان به نام کشور ما بایستی ثبت شود.