رفع مسائل و مخاطرات زیست محیطی جزء برنامه های استراتژیک شرکت گاز استان است
رفع مسائل و مخاطرات زیست محیطی جزء برنامه های استراتژیک شرکت گاز استان است

کلام قلم / به گزارش تایماز نیوز |به نق از روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل ، میر سعید سید متین ، مدیر عامل این شرکت؛ دو سازمان را جزو شرکای فرهنگی با اهداف استراتژیک یکسان برشمرد و اظهار داشت: در خصوص صیانت و حراست از محیط زیست و رعایت الزامات زیست محیطی، شرکت گاز […]

کلام قلم / به گزارش تایماز نیوز |به نق از روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل ، میر سعید سید متین ، مدیر عامل این شرکت؛ دو سازمان را جزو شرکای فرهنگی با اهداف استراتژیک یکسان برشمرد و اظهار داشت: در خصوص صیانت و حراست از محیط زیست و رعایت الزامات زیست محیطی، شرکت گاز استان اردبیل طی سالهای اخیر گازرسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار و صنایع را در راستای جایگزینی سوخت پاک با سوختهای فسیلی در دستور کار قرار داده و بحمدالله در حال حاضر بیش از ۹۷ درصد از خانوار روستایی استان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.
وی گازرسانی به روستاها را مهم ترین عامل پاکیزگی محیط زیست و جلوگیری از تخریب جنگل ها برشمرد و افزود: اصلی ترین هدف در این خصوص علاوه بر رفاه و عدالت محوری در توزیع منابع و امکانات ، استفاده از سوخت پاک توسط روستائیان و صنایع همجوار می باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل در رابطه با گازرسانی به روستاها، به بررسی مسیرها و طرح های مهندسی متنوع ، میزان تخریب و آسیب ها به محیط زیست را جزو مهمترین و تاثیرگذارترین پارامترها برشمرد و افزود: پروژه های گازرسانی در سطح استان علاوه بر مزایای زیست محیطی فراوانی که دارند توسط کارشناسان مجرب کنترل و مسرهایی انتخاب میگردد که حداقل تخریب را بهمراه داشته باشد.
مدیرکل محیط زیست استان اردبیل نیز ضمن اعلام آمادگی سازمان تحت مدیریت خود را در راستای همکاری همه جانبه با شرکت گاز ، از اهتمام مدیریت و کارکنان شرکت گاز در خصوص صیانت از محیط زیست و رعایت الزامات زیست محیطی تقدیر و تشکر نمود.
در ادامه هریک از معاونین و کارشناسان حاضر در جلسه با اظهار خرسندی از همکاری دوسازمان نقطه نظرات خود را بیان داشتند و در پایان، مفاد تفاهم قرائت و به امضاء مدیر عامل شرکت گاز و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان رسید.