رئیس ستاد ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی منصوب شد
رئیس ستاد ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی منصوب شد

کلام قلم / به گزارش تایماز نیوز ، محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در حکمی، هوشنگ محمدی را به سمت رئیس ستاد ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی منصوب کرد. در این حکم آمده است: جناب آقای محمدی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع سلام علیکم با عنایت به اهمیت مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌ها در […]

کلام قلم / به گزارش تایماز نیوز ، محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در حکمی، هوشنگ محمدی را به سمت رئیس ستاد ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی منصوب کرد.
در این حکم آمده است:
جناب آقای محمدی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع
سلام علیکم
با عنایت به اهمیت مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌ها در زنجیره سازمانی وزارت متبوع و نقش تعیین کننده آنها در راهبری تولید و خدمات بخش کشاورزی و با توجه به مسائل و مشکلات مترتب بر مراکز مذکور در ابعاد کارکردی، وظیفه‌ای، زیرساختی، امکانات و تجهیزات و نیز مباحث مربوط به انگیزش شغلی و نیروی انسانی مرتبط و در راستای رفع چالش‌های موصوف بدین وسیله جناب عالی به عنوان “رئیس ستاد ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی” منصوب می‌گردید.
برنامه‌ریزی و تصمیم سازی حول محورهای ذیل در جهت تقویت ارکان سازمانی و روانسازی و بهبود جریان انجام امور در مراکز مورد انتظار است:
۱: تدوین و راهبری اجرای طرح ساماندهی و تقویت مراکز بر پایه راهبردهای ذیل:
• تبیین کارکردهای حاکمیتی مراکز در راستای مدیریت بر عرصه‌های کشاورزی، راهبری و توسعه شبکه ترویج (دولتی و غیر دولتی) و نیز تفکیک حدود وظایف مراکز از شهرستان‌ها با همکاری کلیه بخش‌های متولی در وزارت متبوع
• استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی در برونسپاری تصدی مراکز
• تجهیز مراکز و نیروی انسانی مستقر در آنها متناسب با راهبری وظایف بخش کشاورزی
• تدوین و استقرار نظام انگیزش شغلی برای جذب و تثبیت حداکثری نیروی انسانی در مراکز
۲: راهبری اجرای طرح بازنگری در محل استقرار مراکز بر مبنای توسعه کشاورزی آب محور و تولید پایدار در پهنه کشور
۳: راهبری امور و برنامه‌های مرتبط با ساماندهی، حمایت و تقویت سازمان کار مراکز
مقتضی است ضمن پیگیری اقدامات لازم جهت تشکیل ستاد ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی، تمهیدات لازم برای برگزاری منظم جلسات اندیشیده و گزارش اقدامات هر دو ماه یک بار به اینجانب ارائه گردد.
محمدعلی نیکبخت
وزیر جهاد کشاورزی
  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،