بانوی موفق و معلم نمونه بنابی _ استان آذربایجان شرقی
بانوی موفق و معلم نمونه بنابی _ استان آذربایجان شرقی

سرکار خانم مریم بابائی بناب کارشناس ارشد ؛رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی. کسب رتبه برترجشنواره جابرابن حیان * شهرستان بناب و برگزیده جشنواره نوجوان سالم *شهرستان بناب و رتبه برتر استانی در تجارب زیسته آموزگاران و فعالان خانواده آموزش ابتدایی کسب مقام اول جشنواره ملی استاد شهید مرتضی مطهری معلم نمونه شهرستان بناب دارای […]

سرکار خانم مریم بابائی بناب کارشناس ارشد ؛رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی.
کسب رتبه برترجشنواره جابرابن حیان * شهرستان بناب
و برگزیده جشنواره نوجوان سالم *شهرستان بناب
و رتبه برتر استانی در تجارب زیسته آموزگاران و فعالان خانواده آموزش ابتدایی
کسب مقام اول جشنواره ملی استاد شهید مرتضی مطهری
معلم نمونه شهرستان بناب
دارای ۱۲ سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش