انتصاب وحید سعادت به‌عنوان رئیس ستاد ملی روز روستا و عشایر آغاز شد.
انتصاب وحید سعادت به‌عنوان رئیس ستاد ملی روز روستا و عشایر آغاز شد.

۵از روابط عمومی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با حکم معاون توسعه روستایی و مناطق محروم، سید وحید سعادت معاون سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، به‌عنوان رئیس ستاد ملی روز روستا و عشایر منصوب شد با تشکیل ستاد ملی روز روستا و عشایر بزرگ ترین […]

۵از روابط عمومی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با حکم معاون توسعه روستایی و مناطق محروم، سید وحید سعادت معاون سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، به‌عنوان رئیس ستاد ملی روز روستا و عشایر منصوب شد

با تشکیل ستاد ملی روز روستا و عشایر بزرگ ترین رویداد روستایی و عشایری کشور با نام «روستاآباد» در مهرماه سال جاری توانمندی‌های روستاییان و عشایر به نمایش گذاشته خواهد شد.