انتصاب مهندس علیرضا محمودی فرد به عنوان سردبیر پایگاه خبری کلام قلم
انتصاب مهندس علیرضا محمودی فرد به عنوان سردبیر پایگاه خبری کلام قلم

به گزارش کلام قلم، دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد مدیرمسئول پایگاه خبری کلام قلم طی حکمی رسمی جناب مهندس علیرضا محمودی فرد را بعنوان سردبیر جدید پایگاه خبری تحلیلی کلام قلم منصوب نمود. متن حکم بدین شرح می باشد: برادر ارجمندم ، جناب آقای علیرضا محمودی فرد با عنایت به تخصص، شایستگی، سوابق و […]

به گزارش کلام قلم، دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد مدیرمسئول پایگاه خبری کلام قلم طی حکمی رسمی جناب مهندس علیرضا محمودی فرد را بعنوان سردبیر جدید پایگاه خبری تحلیلی کلام قلم منصوب نمود.

متن حکم بدین شرح می باشد:

برادر ارجمندم ،
جناب آقای علیرضا محمودی فرد
با عنایت به تخصص، شایستگی، سوابق و تجارب ارزشمند تان در امور مطبوعاتی به موجب این حکم از تاریخ صدور به مدت ۱ سال به سمت سردبیر پایگاه خبری تحلیلی کلام قلم منصوب می گردید.
امید است با اتکا به خداوند متعال و با بکارگیری از دانش و تجربه خود در انجام امور محوله موفق و سربلند باشید.

 

مهندس علیرضا محمودی فرد دارای دو مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق و مدیریت صنعتی است. همچنین خبرنگار پایگاه خبری کلام ماندگار و سردبیر ماهنامه خبری تحلیلی فرا اقتصاد بین الملل و دبیر تخصصی نشریه یافته های نوین در مدیریت دولتی از جمله سوابق اجرایی رسانه ای ایشان می باشند.

 

مدیرمسئول خبرگزاری کلام قلم، در نامه ای جداگانه از خدمات دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان سردبیر سابق کلام قلم ، در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.