اقدامات شرکت ملی پارس در تولید و افزایش سودآوری شرکت قابل تقدیر است
اقدامات شرکت ملی پارس در تولید و افزایش سودآوری شرکت قابل تقدیر است
معاون امور شرکتها و مجامع شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویاگفت: اقدامات شرکت ملی پارس در امر تولید و افزایش سودآوری شرکت قابل تقدیر است.

کلام قلم – به نقل از تایماز نیوز/ دکتر حمید آرام معاون امور شرکتها و مجامع شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا از سهامداران عمده شرکت ملی پارس، به همراه هیئتی از واحدهای مختلف شرکت بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت ها و روند جاری امورات و عملکرد شرکت قرار گرفت .

در جریان این بازدید، مهندس حمید صولت مدیر عامل شرکت ملی پارس به همراه جمعی از معاونین و مدیران شرکت با ارائه گزارشی از امورات جاری و برنامه های آتی شرکت، از تلاش مجموعه شرکت ملی پارس بر حفظ روند سود آوری شرکت و صیانت از حقوق کلیه سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی و همچنین ایفای نقش موثر خود در تامین امنیت غذایی کشور خبرداد .

همچنین مهندس صولت با تقدیر از حمایتهای مدیریت شرکت طرح و توسعه آینده پویا نسبت به رونق تولید در شرکت ملی پارس، امسال را سال پر بار در تولید بذور جدید ذرت هیبریدی توافقیبا شرکت آمریکن ژنتیکس در شرکت ملی پارس خبرداده و خروجی این همکاری مهم بین المللی را سبب سود آوری بیشتری در شرکت عنوان کرد.

دکتر حمید آرام ضمن ارزیابی میدانی از توانمندی ها و زیر ساختهای تولیدی شرکت ملی پارس با تقدیر از زحمات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و مجموعه مدیران و پرسنل شرکت در امر تولید و بهبودی عملکرد مطلوب و نیز افزایش سودآوری شرکت، بر حمایت همه جانبه سهامداران حقوقی از برنامه های توسعه محور شرکت ملی پارس تاکید نمود .

  • منبع خبر : روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس