گزارش میزان وصول و تسهیم عوارض ارزش افزوده در استان اردبیل
گزارش میزان وصول و تسهیم عوارض ارزش افزوده در استان اردبیل

به گزارش کلام قلم به نقل از  تایماز نیوز به مناسبت هفته دولت، گزارش میزان وصول و تسهیم عوارض ارزش افزوده در استان اردبیل بدین صورت ارایه شد.

به گزارش کلام قلم به نقل از  تایماز نیوز به مناسبت هفته دولت، گزارش میزان وصول و تسهیم عوارض ارزش افزوده در استان اردبیل بدین صورت ارایه شد.