پیشران توسعه گردشگری روستایی‎
پیشران توسعه گردشگری روستایی‎

به گزارش کلام قلم، تقویت پیشران های توسعه کارآفرینی گردشگری(روستاهای چکاب_حاجی آباد_گردآلود_قلعه سرخ_فیض آباد_محسن آباد_سعدآباد_آبقلعه_ چاه   کبوتری) بخش مرکزی ؛شهرستان فریمان ژئوتیم(مرکز فریمان شناسی) و اتاق فکر مرکز توانمندسازی ایثارگران شهرستان فریمان ضمن تحقیقات جغرافیایی و مشاهدات میدانی در چهاردهم فروردین ۱۴۰۳ نتایج ذیل بدست آمد. الف_وجود کشتهای نوین و پرورش دام سنگین و آثار بجا […]

به گزارش کلام قلم، تقویت پیشران های توسعه کارآفرینی گردشگری(روستاهای چکاب_حاجی آباد_گردآلود_قلعه سرخ_فیض آباد_محسن آباد_سعدآباد_آبقلعه_ چاه   کبوتری) بخش مرکزی ؛شهرستان فریمان
ژئوتیم(مرکز فریمان شناسی) و اتاق فکر مرکز توانمندسازی ایثارگران شهرستان فریمان ضمن تحقیقات جغرافیایی و مشاهدات میدانی در چهاردهم فروردین ۱۴۰۳ نتایج ذیل بدست آمد.
الف_وجود کشتهای نوین و پرورش دام سنگین و آثار بجا مانده تاریخی روستای حاحی آباد
ب_وجود مساکن گلین قدیمی و آب انبار دوقلو و دامداری سنتی و رباط تاریخی روستای چکاب
ج_طبیعت زیبای روستای چاه کبوتری
د_قنات و آب گیر و کشاورزی در روستای گردآلود
ه_ امکانات روستای فیض آباد_ و منابع انسانی تحصیل کرده
و _وجود آب انبار تاریخی روستای سعدآباد و ….
ز_وجود اسناد شفاهی و پیشینه روستای حسین آباد قلعه سرخ
ح_ انسجام اهالی روستای آب قلعه
خصوصا توانمندی بانوان و ظرفیت های کشاورزی روستا
و_وجود صنایع دستی ساخت ظرف های سنگی در محسن آباد
نزدیکی به جاده بین المللی و شبکه خط آهن سنگ بست *ایستگاه فریمان (و خط آهن در حال ساخت بسوی شرق کشور)
و مجاورت با شهرک های صنعتی کاویان و ….
در این مسیر بایستی زیرساخت های ترقی روستاها فراهم گردد
الف_حل مشکل آب روستای چکاب
ب_در اختیار قراردادان مدارس و… بلااستفاده برای کاربری های کمکی به توسعه گردشگری نواحی روستایی
ج_بررسی چگونگی گاز رسانی به نقاطی که از این نعمت برخوردارند
د_پیش بینی یک مرکز بهداشتی و درمانی قابل استفاده در دهستان سنگ بست و شهرک صنعتی و روستای جامعه هدف
حاضرین در رویداد غلبه برچالش های فراروی  پیشران های توسعه کارآفرینی گردشگری :
استاد گرامی حسن صادقی یونسی
مدرس رشته جغرافیا و مدیریت گردشگری دانشگاه(پیشکسوت دانشگاه پیام نور خراسان رضوی)
استاد گرامی مهندس علی شاملوئیان مدرس ژئومورفولوژی دانشگاه ؛ عضو جامعه معدن استان خراسان رضوی
با تشکر از راهنمایی آقایان محسنی(چکاب) جناب قربانی(فیض آباد) و دوستان ارجمندمان آقایان دادخواه و سید صالح غریب کار (محسن آباد)
نتیجه:گردشگری روستایی امروزه یکی از بخش‌های مهم فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌گردد.گردشگری روستایی می‌تواند فرصت‌ها و امکاناتی را به ویژه برای اشتغال و درآمد روستایی ایجاد کند و زمینه توسعه کسب وکارهای کوچک و کارآفرینی را فراهم سازد.