نفت و گاز مارون، میزبان کمیسیون مشترک مدیران منابع انسانی مناطق نفتخیز جنوب مهندس ناصری: توجه به نیروی انسانی عملیاتی یک “الزام” است
نفت و گاز مارون، میزبان کمیسیون مشترک مدیران منابع انسانی مناطق نفتخیز جنوب مهندس ناصری: توجه به نیروی انسانی عملیاتی یک “الزام” است
نشست کمیسیون مشترک مدیران و روسای منابع انسانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت های بهره بردار ، دوشنبه 31 اردیبهشت به میزبانی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون برگزار و مدیر عامل این شرکت توجه به نیروی انسانی صنعت نفت به ویژه آنهایی که در خط مقدم تولید فعالیت می کنند را یک الزام دانست و مدیریت منابع انسانی را به خاطر راهبری ارزشمندترین سرمایه سازمان، یک مدیریت راهبردی و اثربخش برشمرد.

کلام قلم – به نقل از پایگاه خبری هنر قلم و روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، مهندس قباد ناصری ضمن ابراز خرسندی از میزبانی این نشست و تقدیر از مجموعه مدیریت های منابع انسانی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت های بهره بردار به خاطر عملکرد بی نظیرشان در طبقه بندی مشاغل نیروهای ارکان ثالث و تبدیل وضعیت نیروهای مشمول بند “و” و “د”، گفت: آموزش، توسعه، ایمنی، امور قراردادی و ایجاد یا بروزرسانی ساختارهای سازمان افزون بر امور رفاهی کارکنان، بخش مهمی از عملکرد منابع انسانی را تشکیل می دهند که مستقیما بر پایداری تولید تاثیر مثبت می گذارد.

وی با تاکید بر اینکه تلاش سرمایه های انسانی سازمان باعث شد که کاستی های متاثر از تحریم های ظالمانه جبران و اهداف تولیدی شرکت تحقق یابند، افزود: تولید مستمر و پویا وابسته به داشتن نیروی انسانی کارآمد است و منابع انسانی باید درخصوص کمبود شدید نیروی انسانی در شرکت بهره برداری نفت گاز مارون چاره ای اندیشیده و این شرکت را از طریق تامین نیروی انسانی مورد نیاز به ویژه در بخش حراست و عملیات حمایت کند.

سید ابراهیم صالحین، مدیر منابع انسانی شرکت بهره بردای نفت و گاز مارون نیز طرح جانشین پروری، مسائل مرتبط با بیمه تکمیلی کارکنان ارکان ثالث، جلوگیری از انتقال کارکنان، جذب نیروی انسانی با مدارک تحصیلی مختلف جهت تصدی سمت ها یا انجام وظایف مختلف سازمان از طریق آزمون، افزایش مبلغ تسهیلات اضطراری و مسائل رفاهی کارکنان را از اهم مسائلی برشمرد که باید مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسبی برای حل آن پیشنهاد داد.

در ادامه مدیران منابع انسانی شرکت های بهره برداری نفت و گاز کارون، آغاجاری، گچساران و مسجدسلیمان نیز طی گزارش هایی شرایط منابع انسانی را برای مدیر منابع انسانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تشریح کردند و دکتر بارانی مقرر کرد که اقدامات لازم در خصوص پیگیری تصمیمات اتخاذ شده در این نشست به انجام برسد.