دست در دست هم دهیم به مهر اوج مصرف به سر شود تا مهر
دست در دست هم دهیم به مهر اوج مصرف به سر شود تا مهر

کلام قلم / فاطمه محمدعلی‌نیا| اردبیل_به گزارش تایماز نیوز از یک سو اهمیت و فایده و فوریت اجرای آن در صنعت برق روزبه‌روز حیاتی‌تر شده و از سوی دیگر آثار آن بر محیط زیست نیز مقوله بسیار مهمی است که در بسیاری از کشورها از جمله ایران مورد توجه قرار می‌گیرد. اقدامات گسترده سازمانی، اجتماعی […]

کلام قلم / فاطمه محمدعلی‌نیا| اردبیل_به گزارش تایماز نیوز
از یک سو اهمیت و فایده و فوریت اجرای آن در صنعت برق روزبه‌روز حیاتی‌تر شده و از سوی دیگر آثار آن بر محیط زیست نیز مقوله بسیار مهمی است که در بسیاری از کشورها از جمله ایران مورد توجه قرار می‌گیرد.
اقدامات گسترده سازمانی، اجتماعی و فرهنگی در جهت تقویت فرهنگ مدیریت مصرف و کاهش پیک مصرف برق در کنار اِعمال مشوقها و بازدارنده‌ها، اثرات قابل توجهی در برداشته و همچنان انتظارات از تمام سطوح جامعه پابرجاست.
اما بهترین دستاورد آن چیست؟ آیا فقط صنعت برق و وزارت نیرو ذی‌نفعان این امر هستند؟
شاید به گمان برخی فقط در پس اجرای این برنامه ها مولفه‌های اقتصاد مهندسی و الزام دولت باشد.
اما بزرگترین دستاورد آن در فرهنگ ملی و دینی ما نهفته است که شاید بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد «تلاش یک ایرانی برای ایجاد امکان بهره‌مندی از خدمتی در گوشه‌ای دیگر از این خاک پرگهر، مفهوم ناب مهر و از خودگذشتگی است.»
ایثار و نوع دوستی صفتی است که در بند بند گذر تاریخ این سرزمین از ملتش به یادگار مانده است.
صاحبان واقعی صنعت برق ملت ایران هستند که نیک می‌دانند تمام منابع خدادادی و دستاوردهای علمی و صنعتی برای همه ایرانیان بوده و بستری است برای بروز عدالت اجتماعی که به دست هموطنان محقق می‌شود.
شاید وقتی در گذر خاطراتمان به سیمای پرمهر «بابابرقی» که می‌رسیم خاموش کردن یک لامپ اضافه را به خاطر می‌آوریم که خود نمادی از عدالت است.
مدیریت در مصرف برق جلوه‌ای از مهر است که در وجود همه ایرانیان نهادینه شده است.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل