بامصرف هوشمندانه برق، به ازاى یک کیلو وات ساعت صرفه جویى، تا ٢٠ برابر تعرفه برق پاداش بگیر
بامصرف هوشمندانه برق، به ازاى یک کیلو وات ساعت صرفه جویى، تا ٢٠ برابر تعرفه برق پاداش بگیر

کلام قلم – به نقل از تایماز نیوز، منبع خبر : روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل @apedir

کلام قلم – به نقل از تایماز نیوز،

منبع خبر : روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل @apedir