احمدآباد خزاعی روستای ۴۵۰خانواری که حتی یک نفر بیکاری ندارد
احمدآباد خزاعی روستای ۴۵۰خانواری که حتی یک نفر بیکاری ندارد

به گزارش پایگاه خبری کلام قلم، بازدید علمی اساتید واعضای هیات علمی دانشگاه آزاد فریمان ( به راهنمایی آقای حسن صادقی یونسی) از مجموعه کشت وصنعت خزاعی انجام شد. دراین بازدید مهندس عبدالرضا خزائی سرمایه گذار کارآفرین مجموعه کشت صنعت گفت : درمجموعه کشت وصنعت خزاعی بیش از ۵۰۰نفر مشغول فعالیت است، این مجتمع دارای […]

به گزارش پایگاه خبری کلام قلم، بازدید علمی اساتید واعضای هیات علمی دانشگاه آزاد فریمان ( به راهنمایی آقای حسن صادقی یونسی) از مجموعه کشت وصنعت خزاعی انجام شد.
دراین بازدید مهندس عبدالرضا خزائی سرمایه گذار کارآفرین مجموعه کشت صنعت گفت :
درمجموعه کشت وصنعت خزاعی بیش از ۵۰۰نفر مشغول فعالیت است، این مجتمع دارای انواع کشت محصولات کشاورزی، دامپروری سبک با پرورش ۲۰هزار راس دام سبک وپرورش ۲هزارراس دام سنگین، بزرگترین مجتمع کشت صنعت در بخش خصوصی کل کشوراست.
وی با اشاره به اینکه روزانه بیش از ۲ونیم میلیاردتومان گردش مالی درکشور دارای رتبه های اول تا پنجم در تولید می باشیم.
خزاعی افزود:
واحد دامپروری گاو شیری با میانگین ۵۱کیلوشیر رکورد دار بالاترین رکورد تولید شیر را در دامداری‌های صنعتی کشور را داریم.
وی با اشاره به اینکه در روستای احمد آباد خزاعی هیچ بیکاری وجود ندارد میانگین درآمد هرنفر درماه ۲۵میلیون تومان(در سال ۱۴۰۳) می باشد.
خزاعی به مدیریت ویژه روستای احمد آبادخزاعی اشاره کرد وگفت :
دراین روستا هیچ مهاجری را نمی پذیریم، وهر جوانی ازدواج کند زمین ۲۵۰متری رایگان تحویل می گیرید وبا کمک مجتمع کشت وصنعت منزلش را تکمیل می کند.
مهندس خزاعی می گوید ۱۰۰درصد مردم روستا در مجتمع کشت وصنعت فعال است.
وی می گوید :
در این روستا دعاوی بصورت کدخدامنشی حل می شود واین روستا هیچ زندانی ندارد.
وی از بازدید مدیرکل دادگستری معاون پیشگیری از جرم مدیرکل دادگستری اشاره نمود وگفت :
حل مشکلات حقوقی بصورت کدخدامنشی وعدم مراجعه مردم این روستا به دادگاه پاسگاه برایشان دیدنی بود.
مهندس محمد صادقی مدیر دامپروری کشت وصنعت خزاعی هم گفت :
۱۰۰درصد کارهای دامداری های سبک وسنگین این مجتمع علمی وصنعتی وبابالاترین تکنولوژی رو دنیا اداره می شود.
مجتمع کشت و صنعت و روستای خزاعی بعنوان قهرمان تولید استان معرفی شده است.
وی می گوید ۲سال متولی واحد پرورش ۲هزارراسی دام سنگین کشت صنعت خزاعی رفیع، بالاترین رکورد تولید شیر کشور را دارد.
وی می گوید روزانه ۵۰تن شیر تولیدی به کارخانه های لبنی استان تحویل می شود.
دراین بازدید دکتر علی اکبر نظری رئیس دانشگاه آزاد فریمان واستاد حسن صادقی یونسی از همراهی مجموعه کشت وصنعت خزاعی رفیع در بازدید اساتید دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر وتشکر نمودند.
روستای احمد آباد خزاعی در ۴۰کیلومتری شهر فریمان قراردارد. این روستا درتقسیمات کشوری درشهرستان تربت حیدریه و ۵۰درصد مجموعه کشت وصنعت خزاعی رفیع در محدوده شهرستان فریمان است. درپایان بازدید به تمامی شرکت کنندگان گواهی حضور از سوی موسسه برگ زندگی به رسم یادبود تقدیم گردید.

تنظیم خبر: برات کلثومیان