آقای امین شمس مدیر مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور در کشور عمان منصوب شد
آقای امین شمس مدیر مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور در کشور عمان منصوب شد

به گزارش کلام قلم، طی آئینی در دفتر مرکزی خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور واقع در تهران و با حضور رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور، شورای سیاستگذاری مرکز و نماینده مرکز خدمات مشاوره در کشور عمان صورت گرفت. با صدور حکمی از جانب سید مجید حلاج زاده ریاست مرکز خدمات مشاوره […]

به گزارش کلام قلم، طی آئینی در دفتر مرکزی خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور واقع در تهران و با حضور رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور، شورای سیاستگذاری مرکز و نماینده مرکز خدمات مشاوره در کشور عمان صورت گرفت.
با صدور حکمی از جانب سید مجید حلاج زاده ریاست مرکز خدمات مشاوره ای ایرانیان خارج از کشور جناب آقای امین شمس بعنوان مدیر مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور در کشور عمان منصوب شد.