شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳
زمین ورزش جذاب فوتبال – علیرضا محمودی فرد ۱۰ تیر ۱۴۰۳

زمین ورزش جذاب فوتبال – علیرضا محمودی فرد

به گزارش کلام قلم، زمین فوتبال، سطحِ (مساحت) برگزاری بازی فوتبال است؛ اندازه‌ها و جزئیات آن در قانون شماره ۱ بازی فوتبال آمده است. با توجه به اینکه مقررات فوتبال در کشور انگلستان شکل گرفته‌است، اندازه زمین فوتبال هم در واحدهای امپریال بیان شده است و در قوانین مسابقه نیز معادل‌های متریک آن نیامده است؛ […]