دوشنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۲
۷ تاکتیک کلیدی بازاریابی کسب و کارهای کوچک ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۷ تاکتیک کلیدی بازاریابی کسب و کارهای کوچک

به گزارش کلام قلم، هدف بازاریابی یافتن مخاطب مناسب برای محصولات یا خدمات و اعمال استراتژی بازاریابی مناسب برای دستیابی به آن مخاطب است. خوشبختانه، کسب و کارهای کوچک می توانند از میان انبوهی از تاکتیک های بازاریابی برای رسیدن به هدف خود انتخاب کنند. این راهنمای عملی هفت استراتژی برای اجرای موفقیت آمیز بازاریابی […]

چگونگی تفاوت بازاریابی سبز و بازاریابی پایدار ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

چگونگی تفاوت بازاریابی سبز و بازاریابی پایدار

بسیاری از سازمان ها از بازاریابی سبز و پایدار برای ایجاد اعتماد با مصرف کنندگان استفاده می کنند. بازاریابی سبز بر محیط زیست متمرکز است، در حالی که بازاریابی پایدار گسترده تر است.