چهارشنبه, ۲۳ خرداد , ۱۴۰۳
مدیریت آب؛ ضرورت توسعه عمودی کشاورزی، مدیریت جامع تقاضای آب و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی – جواد لگزیان ۱۳ خرداد ۱۴۰۳

مدیریت آب؛ ضرورت توسعه عمودی کشاورزی، مدیریت جامع تقاضای آب و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی – جواد لگزیان

به گزارش کلام قلم، کتاب مدیریت آب حاصل ده سال تلاش تیم باانگیزه و خستگی‌ناپذیری است که کوشیده با مطالعه علمی مولفه‌های مدیریت منابع و مصارف آب از ضرورت اتخاذ رویکردهای نو و توجه به مباحث جدید در مدیریت آب کشور بگوید. کتاب «مدیریت آب (منابع و کاربردها)» در ۱۵ فصل۱- کلیات مدیریت آب، ۲-حقوق و […]