چهارشنبه, ۲۳ خرداد , ۱۴۰۳
ایران در گردشگری سلامت ۰۳ بهمن ۱۴۰۲

ایران در گردشگری سلامت

بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، گردشگری سلامت را یکی از صنایع مهم جذب سرمایه می‌دانند و توانسته اند از این پتانسیل و از طریق سفر گردشگران خارجی به مقاصد ایجاد شده، به سودآور پربازده‌ای دست یابند.

پذیرش و چاپ مقاله دکتر حسن حبیبی کوشکوهی، مهندس جعفر قربانی شمشادسرا و دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد در دوماهنامه اقتصادی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه ۰۷ مرداد ۱۴۰۲

پذیرش و چاپ مقاله دکتر حسن حبیبی کوشکوهی، مهندس جعفر قربانی شمشادسرا و دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد در دوماهنامه اقتصادی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مقاله با عنوان نقش توسعه صنعت گردشگری در ایجاد کارآفرینی و اشتغال زایی و تاثیر آن در رشد اقتصادی (مورد مطالعه : استان گیلان ) در مجله مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه وابسته به موسسه تحقیقاتی مدیریت دانش شباک منتشر گردید.