چهارشنبه, ۲۳ خرداد , ۱۴۰۳
از سرزمین مهربانی تا فرشتگان دریادل ۰۱ مرداد ۱۴۰۲

از سرزمین مهربانی تا فرشتگان دریادل

به گزارش کلام قلم، با پرواز سارها و قمری ها؛با رویش برگ درختان توت؛با صدای زاغچه ها؛و چرخش گنجشکان؛ نوازش نسیم معطر به رایحه پونه؛آویشن و کاستی؛با لرزش درختان سبز “اورس”؛با ترانه گلهای نسترین کنار “کال رود الیاتو”زرشک های ناری؛سنگ نگاره های رزمگاه؛ و شیرینی حلوای باغ عباس؛سربلندی غار پلنگ چهارتکاب و طراوت درختان گردوی […]