دوشنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۳

ارسال مطالب با شما و انتشار آن با ما

مطالب و تصاویر خبری خود را برای کلام قلم جهت انتشار در سایت ارسال نمایید. همچنین مطلب با نام شما نیز در سایت منتشر می گردد.
در هر نقطه از ایران که هستید می توانید در قالب شهروند خبرنگار، اخبار و وقایع خبری خود را برای ما ارسال نمایید.

برای ارسال اخبار ، مطالب ، گزارشات و یادداشت ها ، لطفاً فرم ذیل را تکمیل فرمایید.